Wednesday 06 juli 2022

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze verordening worden onder andere eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Voor de Stichting KADO is dit aanleiding geweest om een privacy statement op te stellen. Tevens heeft het bestuur Tom de Graaff bereid gevonden om als Functionaris Gegevensbescherming toe te zien op een correcte verwerking van deze gegevens. Voor het privacystatement verwijs ik naar de rubriek ‘statuten en reglement’.

Stichting KADO beschikt sinds kort over een eigen LinkedIn-groep. Hierin kunnen deelnemers elkaar vragen stellen, praktijksituaties voorleggen en voorbeelden van best practices delen. Aanmelding kan via onze LinkedIn groep. .

 

© 2010 Stichting KADO | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer